MeteYurtsever

Eğitimci

ODTÜ Ekonomi mezunudur.

1994 yılında Nielsen’de araştırmacı olarak başladığı kariyerini, 1998 yılında Efes’in yurtdışı operasyonlarını yönetmek için yeni kurulan biriminde pazarlamaya adım atarak sürdürdü. Burada geçirdiği 20 senenin yaklaşık 14 yılında 5 ülkedeki (Romanya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Moldova) Efes iştiraklerinde pazarlama ekiplerini ve fonksiyonunu yerinden yönetti. Geri kalan 6 yılda İstanbul Genel Merkez ofisinde, mevcut operasyonlarda yürütülen bazı projelerin koordinatörlüğünün yanı sıra Avrupa’dan Orta Doğu ve Asya’ya uzanan bir coğrafyada iş geliştirme projelerine marka yönetimi ve araştırma desteği verdi.

Yine merkezde bir dönem üstlendiği pazarlama yeteneklerini geliştirme ve inovasyon rollerini Nisan 2018’de firmalara “tasarım odaklı düşünme” ile değer yaratmada yol göstermek için Innolabz’i kurarak iş hayatının merkezine taşıdı. Bu amaçla eğitimler veriyor, çalıştay fasilitasyonu ve mentorluk yapıyor.

Son iki yıldır İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV)’de danışman ve mentor olarak görev alıyor. 2019 yılının Eylül ayından beri de Tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi ve inovasyon konularını işlediği, yerli ve yabancı konukları ağırladığı “Değer Yaratmanın Formülü” adlı bir podcast yayınlıyor.

-Tasarım Odaklı Düşünme

-Eleştirel Düşünme

-İnovasyonu Hayata Geçirme